fbpx

Handelsbetingelser Ved Leje Af SelfieBox:

 GENNERALLE Handelsbetingelser

 • SelfieBox må ikke transporteres med fragtmand eller lignende service.
 • Lejer skal selv kontakte SelfieBox.dk (se overfor i lejekontrakt) med henblik på aftale om et præcis afhentning/leveringstidspunkt.
 • an vores chauffør ikke få adgang til afhentningsstedet på det aftalte tidspunkt, pålægges en ekstra leje på 750kr.
 • SelfieBoxen må ikke opstilles i direkte sollys eller under åben himmel.
 • SelfieBox må kun opstilles indendørs eller i telt med gulv. Må kun opstilles på plant, fast underlag, aldrig på græs, jord, grus eller lignende underlag.
 • SelfieBox må ikke udsættes for regn, støv, vandstænk eller anden fugt.
 • SelfieBox har en begrænsning på ca. 1000 billeder, derefter kan der ikke tages flere billeder.
 • SelfieBox må ikke flyttes af lejer under festen.
 • Strømforbrug 240V, alm. ledning medfølger.
 • Eventuel misligehold/skade på SelfieBox, eller tab af store props fra udklædningskassen, bliver fakturet til lejeren, min. beløb for skader / tab er 550kr.
 • Lejer har det fulde ansvar for SelfieBox i hele lejeperioden og må tage de nødvendige forholdsregler for at undgå tyveri, ulykker mv.
 • Ved problemer kan udlejeren kontaktes på tlf: 40386494
 • Lejer må under ingen omstændigheder selv åbne SelfieBox
 • SelfieBox.dk v/imagestudios.dk fralægger sig ethvert ansvar for lejerens brug af billeder taget med SelfieBoxen.

  Skader på udstyret

 • Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
 • Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
 • Såfremt det lejet udstyr beskadiges, betales  en selvrisiko i henhold til nedenstående af lejer:
Skade på Selvrisiko
Vurdering af skade kr. 775,-
Skærm Kr. 1500,-
Blitz Lampe Kr. 2500,-
Stativ Kr. 750,-
Kamera Kr. 4500,-
Kasse kr. 2500,-

 

 •  Bortkommer eller totalskades selfieboxen i din besiddelse, opkræves du et beløb svarende til værdien heraf i alt kr. 15.000,- til erstatning herfor.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

 • Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
 • Firmanavn og logo kan blive brugt ifm. referancer, men mindre andet er aftalt.

SELFIEBOX.DK PRIVATLIVPOLITIK

selfiebox.dk tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger.
Vores privatlivspolitik beskriver hvordan vi behandler dine personlige oplysninger på vores platforme.

Hvilke personoplysninger indsamler SelfieBox.dk?
SelfieBox.dk indsamler og behandler almindelige personoplysninger. Herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.
Hvordan indsamles dine personoplysninger?
Dine personoplysninger indsamles enten ved leje af SelfieBoxen eller hvis du har anmodet om at modtage vores nyhedsbrev.
Til hvilket formål behandler SelfieBox.dk dine personoplysninger?
Til at administrere og tilbyde produkter og services
Til at administrere konkurrencer eller andre gode tilbud
Til at kontakte dig i forbindelse med levering af billeder, salg eller leje af produkter tilbudt gennem selfiebox.dk, eller af andre sider drevet af imagestudios.
På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?
Personoplysningerne indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten
På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a),
Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b),
Som følge af, at selfieBox.dk er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c),
Fordi det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e).
Fordi det er nødvendigt for, at Selfiebox.dk kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Cookies
Vi benytter standardteknologien ’cookies’ på vores website. Cookies er små informationstyper, der gemmes af din browser på din computers harddisk. De bruges til at registrere, hvordan du navigerer på denne hjemmeside ved hvert besøg.

Opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.
Ret til indsigt og berigtigelse
Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger vi har registreret om dig. Du har derudover også ret til at få opdateret, slettet eller blokeret oplysninger som er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
Dette kan ske ved at skrive til os på email

Ret til at gøre indsigelse
Hvis dine personoplysninger behandles for, at Selfiebox.dk kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling. Så vil Selfiebox ikke længere behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Hvis du har abonneret på at modtage nyhedsbreve, kan du til en hver tid afmelde disse. Enten via links i de enkelte e-mails, eller ved at skrive til os på mail.

Samtykke
Hvis Selfiebox.dk behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket via link i nyhedsbreve eller på mail. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger.

Klage
Klage over behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Du kan finde anden generel vejledning og information på www.datatilsynet.dk.

Du kan bestille selfieboxen til din fest lige her

Dine gæster vil elske det